Truy cập nội dung luôn

Vật lý Vật lý

Phòng GDĐT Cái Bè tổ chức thi Vật lý qua mạng internet cấp tỉnh Phòng GDĐT Cái Bè tổ chức thi Vật lý qua mạng internet cấp tỉnh
Ngày 08/3/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang thành lập Hội đồng coi thi học sinh giỏi môn Vật lý qua mạng cấp tỉnh năm học 2016-2017 tại cụm Cái Bè, đối tượng là học sinh khối 9 đã đạt...

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
 Thông tư hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở
 Quyết định giám sát kiểm tra học kỳ I năm học 2016-2017
 Hướng dẫn kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp huyện năm học 2016 - 2017
 Văn bản hợp nhất thông tư 22 và thông tư 30 về đánh giá học sinh tiểu học

Videos Videos

Tất cả videos

Liên kết Liên kết